12 de junio de 2024

Avís Legal

Un. Objecte

El present avís legal estableix les condicions d'ús del portal jurídic-en endavant, el Portal-que Ortiz & Font Advocats, S.C.P. posa a disposició dels usuaris d'Internet a través de les seves diverses pàgines web. El fet de continuar la navegació per aquest Portal o l'ús de qualsevol dels serveis proposats suposarà l'acceptació de les presents condicions.

Dos. Condicions d'accés al Portal

Els continguts i serveis inclosos i oferts en aquest lloc web, no estan dirigits a aquelles persones residents en aquelles jurisdiccions on no es trobin autoritzats. El mer accés al Portal no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre Ortiz & Font Advocats, S.C.P. i l'usuari. L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà enfront de Ortiz & Font Advocats, S.C.P. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. L'accés al Portal és gratuït, havent únicament l'usuari fer front als costos derivats del cost d'accés a la Xarxa, però, alguna part del Portal pot suposar l'accés a serveis de pagament, el que s'indiqués abans d'accedir a aquests.

Tres. Limitació de responsabilitat.

Si bé els responsables del portal posen tot el seu interès en què els continguts propis del Portal o de tercers inclosos en aquest, estiguin lliures de qualsevol error, el titular del Portal no es responsabilitza ni assegura la seva veracitat, idoneïtat ni de les conseqüències que es produeixin per l'ús d'aquests.

De la mateixa manera, els continguts d'aquest Portal són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d'un servei de caràcter legal, per la qual cosa la informació contingut no és suficient per a la presa de qualsevol decisió personal o empresarial per part l'usuari. El titular del Portal no es responsabilitza per l'existència de virus, cucs, o qualsevol altre element equivalent, sent l'usuari l'únic responsable de proveir-se dels mecanismes necessaris per evitar la verificació de danys als seus equips o sistemes d'informació.

Quatre. Propietat Intel.lectual i Industrial.

Aquest lloc Web es troba protegit per la legislació vigent en matèria de protecció de la propietat intel.lectual i industrial. Els continguts que es poden trobar al Portal, de manera no limitadora textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual d'Ortiz & Font Advocats, S.C.P. o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

Si vostè considera que li corresponen qualsevol dels drets sobre els continguts del Portal, poseu-vos en contacte amb els responsables del mateix a través d'aquest email per tal de que siguin eliminats del lloc.

Cinc. Enllaços al Portal.

Es permet la introducció d'enllaços al portal, però aquests han d'apuntar directament a la pàgina inicial de manera completa. Per establir qualsevol altre tipus d'enllaç, l'interessat haurà de comptar amb l'autorització per escrit dels administradors del portal. Queda prohibit terminantment, independentment del tipus d'enllaç que es faci al portal, establir marcs, frames o qualsevol altre mecanisme que permeti la visualització dels continguts a través d'un altre lloc diferent al portal.

Sis. Protecció de Dades Personals.

Ortiz & Font Advocats, S.C.P. informa els usuaris que, al facilitar les seves dades personals, mitjançant l'enviament de formularis o correus electrònics a les diferents adreces de correu electrònic facilitades en el Portal, els usuaris donen el seu consentiment exprés i inequívoc perquè Ortiz & Font Advocats, S.C.P. pugui tractar-los amb la finalitat de prestar serveis legals, es pugui tractar-los amb la finalitat de prestar serveis legals, així com remetre a l'usuari informacions comercials sobre productes o serveis que presti o pugui prestar Ortiz & Font Advocats, S.C.P.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació i oposició, d'acord amb el que recull la LOPD i altra normativa concordant, mitjançant l'enviament a l'adreça, C / Mare de déu de Montserrat n º 60, Granollers (Barcelona) de una sol licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu vàlid, en què demani l'exercici d'aquests drets.

Aquestes condicions d'utilització del Portal tenen caràcter indefinit. Ortiz & Font Advocats, S.C.P. es reserva el dret a modificar de manera unilateral aquestes condicions quan ho consideri oportú. Qualsevol modificació entrarà en vigor en el moment en què sigui publicada a la pàgina web inicial del portal.

Set. Legislació aplicable.

Els termes i condicions que regeixen el Portal, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar entre l'usuari i Ortiz & Font Advocats, S.C.P., per l'ús del Portal, s'acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Granollers, Espanya.